Bachelor of Arts- B.A.
Bachelor of Commerce- B.Com.
Bachelor of Science(Non Medical)- B.Sc.
Bachelor of Science(With Computer Science)- B.Sc.